Menu HELPDESK

SARYN

Saryn журналы (2013 жылдан 2016 жылға дейін «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясыныӊ Хабаршысы — Вестник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы», 2017 жылдан 2022 жылға дейін — Saryn Art and Science Journal) — «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бағыты бойынша академиялық мәтіндерге, музыкалық альбомдарға, кинофильмдерге, көрмелерге және басқа да ғылым мен мәдениет туындыларына өзекті зерттеулерді, аударма материалдары мен шолуларды жариялауға бағытталған халықаралық ғылыми рецензияланатын басылым.

Saryn басылымдарының негізгі мақсаты ұлттық мәдениет контекстіндегі өнердің зерттеу және әдіснамалық мәселелерін, дәстүрлердің мәдениетаралық өзара байланысын және олардың қазіргі жай-күйін айшықтайтын және талқылайтын мақалалар.

Редакцияға ұсынылған мәліметтер жүйелі сапалық немесе сандық деректерді талдауды қамтитын теориялық және эмпирикалық зерттеулерге; бар білімді айтарлықтай растайтын немесе кеңейтетін қысқаша зерттеу есептері мен жазбаларына; кітаптарға, театр қойылымдарына, музыкалық альбомдар мен концерттерге, кинофильмдерге, көрмелерге және басқада шолуларға бағытталуы мүмкін.


Saryn ресми сайты: https://sarynjournal.kz/


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2013. Т. 1. № 1


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2014. Т. 2. № 1
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2014. Т. 2. № 2
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2014. Т. 2. № 3
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2014. Т. 2. № 4


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2015. Т. 3. № 1
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2015. Т. 3. № 2
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2015. Т. 3. № 3
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2015. Т. 3. № 4


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2016. Т. 4. № 1

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2016. Т. 4. № 2

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2016. Т. 4. № 3

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы. 2016. Т. 4. № 4


Saryn Art and Science Journal. 2017. Т. 5. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2017. Т. 5. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2017. Т. 5. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2017. Т. 5. № 4


Saryn Art and Science Journal. 2018. Т. 6. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2018. Т. 6. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2018. Т. 6. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2018. Т. 6. № 4


Saryn Art and Science Journal. 2019. Т. 7. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2019. Т. 7. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2019. Т. 7. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2019. Т. 7. № 4

 

Saryn Art and Science Journal. 2020. Т. 8. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2020. Т. 8. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2020.Т. 8. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2020. Т. 8. № 4


Saryn Art and Science Journal. 2021. Т. 9. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2021. Т. 9. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2021. Т. 9. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2021. Т. 9. № 4


Saryn Art and Science Journal. 2022. Т. 10. № 1

Saryn Art and Science Journal. 2022. Т. 10. № 2

Saryn Art and Science Journal. 2022. Т. 10. № 3

Saryn Art and Science Journal. 2022. Т. 10. № 4


Saryn. 2023. Т. 11. № 1

Saryn. 2023. Т. 11. № 2

Saryn. 2023. Т. 11. № 3

Saryn. 2023. Т. 11. № 4


Saryn. 2024. Т. 12. № 1